SUCCESSION OF PRINCIPALS:

S.No NAME FROM TO
1 SRI H.S.SRINIVASA RAOM.A.,B.Ed.,(FAC) 27-10-1982 15-07-1983
2 Dr.M.A.RASHEEDM.A., Ph.D 16-07-1983 21-04-1984
3 SRI.K.ROBERTSM.A.,(FAC) 22-04-1984 04-08-1984
4 Dr.G.SEETARAMA SASTRYM.SC.,Ph.D 05-08-1984 13-08-1985
5 SRI.P.GOPALA KRISHNAMURTHYM.A., 03-09-1985 31-08-1988
6 SRI.K.V.APPU RAOM.A., 21-09-1988 31-07-1996
7 SRI.K.SANKARA REDDYM.A.,(FAC) 13-08-1996 21-11-1996
8 SRI.B.KRISHNA MURTHYM.SC., 22-11-1996 16-05-1997
9 SRI.P.NARAYANA RAOM.SC.Phil., 17-05-1997 31-07-2000
10 SRI.K.KRISHNA MURTHYM.COM.(FAC) 01-08-2000 24-06-2001
11 SRI.Dr.[Major]Y.KODANDA REDDYM.A.,(Eng).P.G.D.T.E.,M.Phil.,PhD. 25-06-2001 30-06-2003
12 SRI.K.KRISHNA MURTHYM.com.,(FAC) 01-07-2003 11-02-2004
13 K.V.S.NARASAIAHM.A.,B.Ed 12-02-2004 31-08-2004
14 SRI.K.KRISHNA MURTHYM.COM.,(FAC) 01-09-2004 06-07-2005
15 SRI.G.GOPAL REDDYM.SC.,M.Phil.,(FAC) 07-07-2005 30-06-2006
16 SRI.C.SUBBA REDDYM.SC.,(FAC) 01-07-2006 31-07-2007
17 SRI.S.RAJA ISAIAHM.A.,(FAC) 01-08-2007 30-06-2008
18 SRI.SRINIVAS GANAPAM.SC.,(FAC) 01-07-2008 07-01-2009
19 SRI.MADHU SUDHANA REDDYM.A., 08-01-2009 08-12-2009
20 SRI.Y.BHASKARM.A.,(FAC) 01-02-2010 17-10-2010
21 Dr.T.C.NALLAPPAM.SC.,M.Phil.,Ph.D 18-10-2010 13-05-2015
22 SRI.R.SURENDRAM.COM(I/C) 14-05-2015 19-06-2015
23 SRI.R.SURENDRAM.COM(FAC) 20-06-2015 02-07-2015
24 Dr.T.G.R.PRASADM.A.,Ph.D., 03-07-2015 31-07-2015
25 SRI.J.HEMANTHM.SC.,M.Phil(I/C) 01-08-2018 21-09-2015
26 SRI.SRINIVAS GANAPAM.SC.,M.Ed.,(FAC) 22-09-2015 30-11-2015
27 Dr.V.V.SUBRAHMANYA KUMARM.A.,M.Phil.,Ph.D., 01-12-2015 13-01-2020
28 Dr.K.Mahaboob Basha,M.Com.,M.Phil.,Ph.D. 14-01-2020  
 
Back to Top